วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เกมส์คณิตศาสตร์

แนะนำเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสมองทางคณิตศาสตร์

เกมที่ 1    - ตารางเรียงเลขมหัศจรรย์ 3x3
              - ตารางเรียงเลขมหัศจรรย์ 4x4
                 - ตารางเรียงเลขมหัศจรรย์ 5x 5
เกมที่ 2    - การบวกเลขแสนกล
              - การลบเลขแสนกล
เกมที่ 3     - สามเหลี่ยมกล(1)
                  - สามเหลี่ยมกล(2)
                  - สามเหลี่ยมกล(3)
เกมที่ 4    ตารางจัตุรัสกล 
               -  จัตุรัสกล 3x3(1) 
               -  จัตุรัสกล 3x3(2)
               -  จัตุรัสกล กลวง 3x3(1)
               จัตุรัสกล กลวง 3x3(2)
               -  จัตุรัสกล กลวง 3x3(3)
               -  จัตุรัสกล กลวง 3x3(4)
               -  จัตุรัสกล กลวง 3x3(5)
               -  จัตุรัสกล กลวง 3x3(6)
               -  จัตุรัสกล กลวง 4x4 (1)
               -  จัตุรัสกล กลวง 4x4 (2)
               -  จัตุรัสกล 5x5
               จัตุรัสกล กลวง5x5(1)
               จัตุรัสกล กลวง5x5(2)
เกมที่ 5     คณิคคิดสนุก 
                   -  ชุดที่ 1
                   -  ชุดที่ 2
                   -  ชุดที่ 3

เกมที่ 6    เกมหนอนแทะ
              ชุดที่ 1
              ชุดที่ 2
              ชุดที่ 3
เกมที่ 7  เกมตารางปริศนา 7x 7
เกมที่ 8  สามเหลี่ยมสมองไว
เกมที่ 9  เกมทำให้เป็นจริง
เกมที่ 10 เกมสามเหลี่ยมชวนคิด
เกมที่ 11  เกม 12  จำนวนชวนสนุก
เกมที่ 12  เกมเลข 4  มหัศจรรย์
เกมที่ 13  เกมเลข  5  พาเพลิน
เกมที่ 14  เกมเลขโดดมหัศจรรย์
เกมที่ 15  เกมสามเหลี่ยมชวนคิด
เกมที่ 1  รูปเหลี่ยมแสนกล
               -  สามเหลี่ยมแสนกล 1
               -  สามเหลี่ยมแสนกล 2
               -  สามเหลี่ยมแสนกล 3
               -  สามเหลี่ยมแสนกล 4
               -  สามเหลี่ยมแสนกล  5
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล 1
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล  2
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล  3
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล  4
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล  5
               -  สี่เหลี่ยมแสนกล  6
               -  หกเหลี่ยมแสนกล1
                  - 
หกเหลี่ยมแสนกล 2

เกมที่ 17  - รูปเรขาพาให้เก่ง (1)
                 - รูปเรขาพาให้เก่ง (2)
เกมที่ 18  เลข 9  อัศจรรย์
เกมที่ 19  เกมสามเหลี่ยมมหัศจรรย์
เกมที่ 20  ตัวเลขมหัศจรรย์
               -ชุดที่ 1                  -  ชุดที่ 2
                  -  ชุดที่ 3
                 
-  ชุดที่ 4
                 
-  ชุดที่ 5
                 
-  ชุดที่ 6
                 
-  ชุดที่ 7
                  -  ชุดที่ 8
                  -  ชุดที่ 9
                  -  ชุดที่ 10
                  -  ชุดที่ 11
                  -  ชุดที่ 12
                  -  ชุดที่ 13
                  -  ชุดที่ 14
                  -  ชุดที่ 15
                  -  ชุดที่ 16
                  -  ชุดที่ 17
                  -  ชุดที่ 18

                  -  ชุดที่ 19
                  -  ชุดที่ 20
                  -  ชุดที่ 21
เกมที่ 21  ไขปัญหาฝาเบียร์
              -  ชุดที่ 1
              -  ชุดที่ 2
              -  ชุดที่ 3
              -  ชุดที่ 4
              -  ชุดที่ 5
เกมที่ 22  ปริศนาลูกศร
              -  ชุดที่ 1
              -  ชุดที่ 2
              -  ชุดที่ 3
              -  ชุดที่ 4
              -  ชุดที่ 5
เกมที่  23   เกมสองบาทห้าสิบ
เกมที่  24   เกม โอ-เอกซ์
เกมที่  25  
ปริศนาก้านไม้ขีด
              - 
ชุดที่ 1
              -  ชุดที่ 2
เกมที่  26  - IQ.games
เกมที่  27  - เลขปริศนา
เกมที่  28  -  สัตว์ชวนคิด
เกมที่  29  เกมรอบรู้รอบคิด               -  เกมที่ 1
               -  เกมที่ 2
               -  เกมที่ 3
เกมที่  29 
เกมกระดานหก-กระดกกล
เกมที่  30  เกมตาชั่งแสนกล
เกมที่  31  เกมน่าลองน่าคิด
เกมที่  32  เกม diffy board
เกมที่  33  เกมลูกบาศก์พาเพลิน
               -  ชุดที่  1
               -  ชุดที่  2

               -  ชุดที่  3
               -  ชุดที่  4
เกมที่  33  เกมต้อนสัตว์เข้าคอก
เกมที่  34  เกมปริศนารูปห้าเหลี่ยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น